Hoval Service Kit
Zgłoszenie serwisowe online
Podstawowa informacja
Informacje o fakturze
Informacje o sprzęcie
Adres sprzętu
Osoba kontaktowa
Załączniki
Warunki ogólne
Elementem niezbędnym przyjęcia zgłoszenia do uruchomienia jest przesłanie wypełnionej listy kontrolnej.
Lista kontrolna zostanie przesłana w wiadomości zwrotnej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
Činnosti
• Zprovoznění vzduchotechnické jednotky RoofVent, TopVent, TopVent Gas
• Zprovoznění regulace
• Zprovoznění funkce chlazení
• Vystavení protokolu o uvedení do provozu
• Kontrola dodržení projektových směrnic Hoval
• Seřízení regulace
• Přezkoušení funkce
• Proškolení provozovatele / zákazníka
• Součástí uvedení do provozu není montáž a instalace jednotky
Podmínky
• Provozovatel zařízení nebo jeho zástupce musí být přítomni a poučeni
• Instalované zařízení je po montáži bez zjevného poškození
• Zařízení je nainstalováno dle návodu na montáž a dle odpovídajícího projektu
• Zařízení je naplněno přenosovým médiem. V závislosti na typu kotle a použitých materiálech je třeba dbát především pokynů výrobce
• Plynové potrubí musí být odvzdušněno, k dispozici revizní zpráva plynovodu. Je třeba dodržet maximální přetlak plynu dle dokumentace spotřebiče/vzduchotechnické jednotky a nebo dle instrukcí technického oddělení Hoval.
• Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy. Musí být k dispozici revizní zpráva.
• Musejí být nataženy silové přívodní kabely k zařízení Hoval.
• Musejí být nataženy komunikační kabely k zařízení Hoval.
• Musí být osazena čidla dle projektové dokumentace.
• Při uvedení do provozu je třeba přítomnost všech profesí podílející se na realizaci instalace, nebo jedné odpovědné osoby detailně seznámené s tímto projektem.
• Musí být provedeno zemnění podle předpisů
• Musí být k dispozici hydraulické schéma zařízen
Cena za zrušený výjezd
• Objednaná návštěva technika muže být zrušena bezplatně objednavatelem nejpozději 1 pracovní den před plánovanou návštěvou e-mailem na info.cz@hoval.com.
• Dojde-li ke zrušení v den plánovaného výjezdu, ale před odjezdem technika, výše poplatku činí 1500,-CZK. Dojde ji ke zrušení v den plánovaného výjezdu a technik je již na cestě, výše poplatku činí 1500,-CZK plus cestovní náklady dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o..
Cena za zbytečný výjezd
• Potvrzením tohoto formuláře potvrzujete, že stavební připravenost objektu je dle požadavků Hoval spol. s r.o.. Při jejím nedodržení je účtováno 1500,-CZK plus cestovní náklady dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o..
Přerušený / nedokončený servisní zásah
• Nebude-li možné servisní zásah dokončit v ten samý den na žádost zákazníka / objednavatele / nepřipravenosti, ostatní výjezdy se budou účtovat dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o...
Ostatní podmínky
• Zajištěné parkování v blízkosti instalace. Česky komunikující osoby ze strany objednavatele nutné k průběhu
Cena za zrušený výjezd
• Objednaná návštěva technika muže být zrušena bezplatně objednavatelem nejpozději 1 pracovní den před plánovanou návštěvou e-mailem na info.cz@hoval.com.

• Dojde-li ke zrušení v den plánovaného výjezdu, ale před odjezdem technika, výše poplatku činí 1500,- CZK. Dojde ji ke zrušení v den plánovaného výjezdu a technik je již na cestě, výše poplatku činí 1500,- CZK plus cestovní náklady dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o..

Přerušený / nedokončený servisní zásah
• Nebude-li možné servisní zásah dokončit v ten samý den na žádost zákazníka / objednavatele / nepřipravenosti, ostatní výjezdy se budou účtovat dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o...

Ostatní podmínky
• Zajištěné parkování v blízkosti instalace. Česky komunikující osoby ze strany objednavatele nutné k průběhu.
Cena za zrušený výjezd
• Objednaná návštěva technika muže být zrušena bezplatně objednavatelem nejpozději 1 pracovní den před plánovanou návštěvou e-mailem na info.cz@hoval.com.
• Dojde-li ke zrušení v den plánovaného výjezdu, ale před odjezdem technika, výše poplatku činí 1500,- CZK. Dojde ji ke zrušení v den plánovaného výjezdu a technik je již na cestě, výše poplatku činí 1500,- CZK plus cestovní náklady dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o..

Přerušený / nedokončený servisní zásah
• Nebude-li možné servisní zásah dokončit v ten samý den na žádost zákazníka / objednavatele / nepřipravenosti, ostatní výjezdy se budou účtovat dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o...

Ostatní podmínky
• Zajištěné parkování v blízkosti instalace. Česky komunikující osoby ze strany objednavatele nutné k průběhu
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v tomto formuláři.

Odeslaná Objednávka se stává kupní smlouvou. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Objednávku je možné stornovat do dvou dnou po potvrzení přijetí objednávky zasláním emailu na info.cz@hoval.com.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě u dodavatele, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem termín dodání a cenu.

Výměna nebo vrácení zboží je možná pouze po předchozím schválení Hoval spol. S r.o.. Vrácen musi být kompletní výrobek v bezvadném stavu bez známek užívání, v původním stavu, v původním neporušeném obalu s přiloženou kopií faktury a vyplněným formulářem pro zaslání reklamovaného zboží. Tento formulář je možné stáhnout ZDE.

V případě chválení vrácení zboží na objednávku bude vráceno 75% z ceny zboží.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná dle obchodních podmínek Hoval. Spol s r.r.. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta nebo převzata, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 200,-Kč.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.