Hoval Service Kit
Zgłoszenie serwisowe online
Podstawowa informacja
Informacje o fakturze
Informacje o sprzęcie
Adres sprzętu
Osoba kontaktowa
Załączniki
Warunki ogólne
Elementem niezbędnym przyjęcia zgłoszenia do uruchomienia jest przesłanie wypełnionej listy kontrolnej.
Lista kontrolna zostanie przesłana w wiadomości zwrotnej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.